Yogaschool Trikon Nederland

Yogaschool Trikon
Nederland

3 yogahoudingen
die het verzameld zijn in het hartsmidden uitdrukken

De handenstand

Ondanks de dynamische omkeerbeweging van de borstwervelkolom tot in de benen is deze esthetische en acrobatische houding in het hartcentrum rustig gecentreerd.

De schouderstand

Deze omkeerhouding is rustig verzamelt in het hartsmidden en groeit vanuit het hart in een etherisch lichtheid tegen de zwaartekracht omhoog.

Het Andreaskruis

Deze beweging centreert zich van buiten naar binnen in het eigen hartcentrum. De beoefenaar beleeft zich van buiten naar binnen verzameld in het eigen centrum. Hij is open naar buiten en tegelijk gecentreerd in zijn midden.

 

3 yogahoudingen
die de spankracht vanuit de middenromp uitdrukken

De driehoekshouding

Het dynamisch centrum van deze houding ligt in de middenromp. Dit centrum ligt tussen de vaste stabiele stand en de ontspannen bovenromp. Deze houding drukt de wijdte van het bewustzijn uit.

De kameelhouding

De dynamische spankracht wordt vanuit de middenromp actief opgebouwd en door het bewustzijn productief gestuurd. De borstkas wordt actief omhooggetild. Wijdte en openheid en tegelijkertijd rust en stabiliteit drukken zich in deze houding uit.

De weegschaal

Vanuit een centrum, de middenromp, stroomt de beweging dynamisch in beide richtingen tot in de periferie. Het centrum is actief en de periferie ontspannen. Moedig en ver spant de beoefenaar zich horizontaal in de ruimte uit. Deze houding brengt het idee van de vooruitstrevendheid tot uitdrukking.

3 yogahoudingen
die het vrije mentaal overzicht uitdrukken

De kopstand

Het beeld van het verticaal opgericht zijn in een omgekeerde vorm. Deze klare verticale vorm verzinnebeeld de heldere gedachte in haar concrete vorm. De beoefenaar stuurt de beweging mentaal en blijft uiteindelijk in een helder mentaal overzicht in de eindhouding.

De draaizit-houding

Deze houding drukt de wijdte en overzicht van het hoofd uit. De armen vormen de flanken van een driehoek, het hoofd is de spits en behoudt het vrije overzicht tegenover de lichamelijke vorm.

De staande hoofdknie-houding

De benen verzamelen zich naar het bekken- en heiligbeen gebied. De rug vloeit hierdoor in de lengte naar voren uit. In deze lange rugbeweging beleeft de beoefenaar zich in een mentaal vrij overzicht tegenover het lichaam.

 

2 yogahoudingen
die het uitstromen en centreren van de benen uitdrukken

De éénbenige hoofdknie houding

Bij deze houding wordt de rug niet op een directe manier dynamisch naar voren uitgestrekt zoals bij de klassieke hoofdknie houding. De rug stroomt veeleer indirect naar voren door de sterke centrerende beweging
van de benen richting heiligbeen.

De wijde strekking

De benen stromen vanuit het heiligbeen tot in de periferie en verzamelen zich vervolgens vanuit de periferie terug naar het heiligbeen. Door deze verzamelende beweging schuift de rug uiteindelijk ontspannen in de lengte naar voren uit. De rugbeweging ontstaat vanuit de coördinatie
van de benen.