Yogaschool Trikon Nederland

Yogaschool Trikon
Nederland

Yogaboeken ter inspiratie en verdieping

Volledig herwerkte en uitgebreide tweede oplage.

Dit boek vormt het basiswerk van Heinz Grill. Alle basisoefeningen worden zowel praktisch qua uitvoering, alsook inhoudelijk qua beeld en betekenis uitvoerig beschreven. Het boek valt vooral ook op door de vele mooie foto’s van de esthetische yogahoudingen.
Een waardevol aspect van dit boek is dat de yogahoudingen volgens de chakra’s ingedeeld en uitgelegd worden. En dat hierbij ook de verschillende chakra’s en hun ontwikkeling diepgaand beschreven worden. Het is een boek waarop men niet direct uitgekeken zal zijn en over vele jaren heen herhaaldelijk in de hand kan nemen om bepaalde aspecten steeds verder te doorgronden.

Dit boek bevat diverse oefeningen en inhouden omtrent het gezond en levendig houden van de borstwervelkolom en het borstkasorganisme. De rode draad doorheen dit heel toegankelijk maar tegelijk diepgaand yogaboek is de vraag hoe we als mens een innerlijk midden ontwikkelen. Hierbij worden de heilzame werking van de eigen productieve bewustzijnsactiviteit in de yogapraktijk en het dagelijkse leven verduidelijkt. Deze actieve gedachten- en gewaarwordingsvorming draagt bij tot het ontwikkeling van een licht- en warmtevorming tot in de cellen en werkt zeer heilzaam voor de tegenwoordig sterk verspreide problemen in het borstkasorganisme zoals hartziektes, longziektes, borstkanker en verstijvingen van de borstwervelkolom. Het boekje is tevens zeer aanschouwelijk en toegankelijk door de vele foto’s, tekeningen en randnoten.

In dit fris ogende en boeiende boek neemt Heinz Grill de lezer op een levendige wijze mee langs de innerlijke ontwikkelingsweg van kleuters, kinderen en jongeren. Dit boek is geschikt voor ouders, opvoeders, leerkrachten, therapeuten, maar ook voor yogaleraars gezien er ook een hoofdstuk besteed wordt aan yogahoudingen ingedeeld volgens de verschillende leeftijdsfasen.

De auteur wekt een omvattend begrip en realistisch gevoel op omtrent deze levensperiodes die de kinderen doorlopen. Iedere levensfase vraagt van de volwassene een andere relatiebasis of positie en ook bepaalde kwaliteiten.

Er wordt ook aandacht besteed aan enkele hedendaagse problemen zoals concentratiestoornissen, zenuw-overbelasting en houdingsproblemen. Maar ook de heden ten dage sterk verspreide persoonlijkheids- en wilszwakte die haar wortels in onze consumptiemaatschappij vindt.

Het boek bevat verder enkele extra’s over onder andere:
Yoga-houdingen ter ondersteuning van de opvoeding!
– De dood van kinderen
– Het liegen
– Indigokinderen