Yogaschool Trikon Nederland

Yogaschool Trikon
Nederland

Yoga bijscholingen en masterclasses

De bijscholingen o.l.v. vakkundig yogadocent Rudy Vancoillie leiden door zijn luchtige, maar toch concrete en inhoudelijk onderbouwde manier van werken altijd tot goede vorderingen, alsook nieuwe inzichten, gewaarwordingen en mogelijkheden. De lessen leiden tot een wezenlijke verruiming van de yoga-prakijk, dit zowel praktisch op het vlak van het vormgeven van de houdingen, maar ook inhoudelijk en op het vlak van de bewustzijnsvorming.

Kameelhouding kopie

Yoga masterclass
te Woerden nabij Utrecht

Ontwikkel een dynamische borstwervelkolom.
Leer de opbouwende waarde hiervan kennen voor lichaam, ziel en geest, alsook voor het sociale leven.

Leer de yogahoudingen vanuit ruimtegevoel goed gedifferentieerd uitvoeren in de spanningsverdeling tussen stabiliteit in de basis, activiteit in de borstwervelkolom en ontspanning in het bovenlichaam.

Wanneer: Zaterdag 10 juni 2023 van 13u tot 16u30
Waar:
Yoga Point Woerden, Pompmolenlaan 26, 3447 GK Woerden
Cursusbijdrage:
35,- euro
Lesgever:
Rudy Vancoillie, internationaal yogadocent
Opleiding bij Heinz Grill volgens het idee van ‘een nieuwe yogawil’.
Voor wie:
Alle niveaus – matig gevorderden, gevorderden en docenten.

Thema van de masterclass

In de masterclass leer je de opbouwende waarde voor lichaam, ziel en geest, alsook voor het sociale leven van een dynamische borstwervelkolom in theorie en praktijk kennen.

Tijdens de uitgebreide praktijkles leer je de diverse wervelkolom-dynamische bewegingen inhoudelijk vormgeven. Je leert deze bewegingen vanuit een centrum, namelijk het manipura chakra ontwikkelen. Dit centrum staat enerzijds met het wilsleven maar anderzijds ook met de wijdte van het bewustzijn in verbinding. Het ontwikkelen van een gezonde dynamische activiteit vraagt ruimtegevoel en ontspanning in het nek- en schoudergebied. Anders leidt het tot onnodige spanningen of engte. Ruimtegevoel ontstaat wanneer de bewegingen goed gedifferentieerd uitgevoerd kunnen worden tussen stabiliteit in de basis, activiteit vanuit het midden van de romp en ontspanning in het bovenlichaam of de periferie.

Het ontwikkelen van dynamische groeibewegingen in de borstwervelkolom is vaak een onderbelicht aspect in yoga. Het is echter heel waardevol voor de psychische en lichamelijke gezondheid, alsook voor het sociale leven. Het leerproces voor het sociale leven is dat de mens handelingen leert uitvoeren vanuit ruimtegevoel, alsook geordend in relatie leert treden met de buitenwereld.

Programma:
13u tot 13u30: Inleidende lezing – gesprek
13u40 tot 16u: Yogapraktijk – masterclass
16u10 tot 16u30: Afsluitend gesprek en vragen

Yoga masterclass – praktisch

Tijdens deze praktische yoga masterclass leer je concreet hoe je de rug dynamisch maakt bij het voorwaarts strekken, rugwaarts buigen, zijwaarts groeien, de draaibewegingen en omkeerbewegingen. Je leert vanuit het zonnevlechtcentrum dynamische en expanderende groeibewegingen ontwikkelen terwijl je de periferie met de schouders, de nek en de armen licht en ontspannen houdt. Je leert een zeer gezonde spanningsverdeling ontplooien tussen stabiliteit, activiteit en ontspanning. Door de yogahoudingen op die manier vorm te geven ontwikkel je meer ruimtegevoel in de actieve houdingen en ontstaat er een hoge vorm van regeneratie. Verder worden problemen in de lage rug vermeden en los je ook spanningen in nek en schouders op.

Geschikt en verrijkend voor iedereen, gelijk welke yogastijl je beoefent. Alle niveaus, uitgezonderd volledige beginners. Ook heel interessant voor docenten die zoeken naar nieuwe inspiratie.

 

Geschikt als bijscholing voor yogadocenten

Als yogadocent(e) wil je uiteraard kwalitatief onderricht aanbieden en je deskundigheid verruimen. Kwalitatief yoga onderricht is heden ten dage zeer belangrijk. Een goed inhoudelijk onderbouwd yoga onderricht met concrete leer- en ontwikkelingsstappen bevordert niet alleen de mentale en fysieke gezondheid, maar zet daarenboven ook nieuwe mogelijkheden voor het sociale leven en de cultuur vrij. We staan tegenwoordig op een drempel waarbij oude levensstructuren niet meer geldig zijn en nieuwe bewustzijns- en relatiemogelijkheden ontwikkeld moeten worden.

Indien je zoekt naar inhoudelijke verdieping, naar nieuwe inspiratie en mogelijkheden of gewoon ook vorderingen wil maken in de eigen yogapraktijk, kan deze masterclass wellicht interessant voor je zijn als bijscholing.