Yogaschool Trikon
Nederland

Yogadocent Rudy Vancoillie

In mijn lessen wil ik vooral het scheppend en productief bewustzijnsvermogen en dus de zelfkracht bevorderen.

Centraal in mijn lessen staat het esthetisch leren vormgeven
van de beweging vanuit een concrete inhoud of idee.

Zelfkracht drukt zich uit indien het individu zijn waarnemingen objectiever vanuit klare gedachten leert sturen.
Zelfkracht drukt zich ook uit indien het individu een beweging constructief vanuit het bewustzijn leert vormgeven.

Op die manier leer je de diverse activiteiten in het sociale praktische leven vanuit gedachten vrijer en zinvoller vormgeven. We leren een spiritueel of universeel idee tot in de handeling omzetten.

Verder is de opzet dat nieuwe bewustzijnscapaciteiten en
heilzame gewaarwordingen ontwikkeld worden.

Rudy is fulltime yogadocent sedert 1991.

Yogadocentenopleiding en spirituele bewustzijnsscholing
bij Heinz Grill volgens het idee van een nieuwe yogawil

Studie van de antroposofie van Rudolf Steiner

Vertaler van diverse boeken van Heinz Grill

Medewerker en docent aan de Internationale Yoga Akademie – IYA

Jonge jaren, beweging en zoeken naar diepgang

Van in mijn jonge jaren was ik op zoek naar zin en betekenis van het leven en zocht ik antwoorden op diverse spiritueel-filosofische vragen in zowel Oosterse alsook Westerse literatuur.

Tijdens mijn jeugdjaren was beweging mijn natuur. Ik deed verschillende sporten en concentreerde mij uiteindelijk op gevechtskunsten. De mooie gecoördineerde bewegingen met armen en benen, de mentale concentratievorming en de vlugge reflexen spraken mij hierin enorm aan.

Ik trok voor gevechtsporten en meditatie naar Japan, maar vond daar nog geen afdoend antwoord op mijn spiritueel-filosofische levensvragen. In de diverse Oosterse meditatiewegen leek mij het sociaal integratieve element nog te weinig voorhanden, zodat er een synthese kan ontstaan tussen spiritualiteit en praktisch leven.

Ik volgde daarna een opleiding macrobiotische voeding en shiatsu. Hoewel deze uitstekende Oosterse voedingsleer veel diepgaande inzichten in zich draagt bleef ik toch ergens op mijn honger zitten. In een leer ontbreekt vaak te zeer het eigen vrije individu of de mens zelf met zijn eigen scheppende vermogen en zijn mogelijkheid om zelf inzichten te ontwikkelen en van daaruit een vrijere omgang met de materie aan te gaan.

Ontmoeting met Heinz Grill en yoga-opleiding

In 1990 nam ik deel aan een yoga-seminarie in Duitsland met Heinz Grill. Hoewel mijn Duits toen nog ondermaats was, besliste ik direct daarna om bij hem een yogadocentenopleiding te volgen. Deze beslissing viel, daar ik bij Heinz Grill een authentieke geleefde spiritualiteit kon waarnemen in de zin van een synthese tussen geest en materie of tussen spiritualiteit, individualiteit en praktisch leven. De concrete spirituele inzichten, die hij vanuit eigen geestelijk onderzoek ontwikkelde, belichaamde hij tot in alle aspecten van zijn persoon, bewustzijn en leven.

Wat mij vooral aansprak was dat spirituele ideeën niet alleen omgezet werden in de yoga-houdingen, maar in de verschillende vakgebieden en delen van het praktische sociale leven, zoals voeding, architectuur, kunst, opvoeding, communicatie en relatie, omgang met de natuur, geneeswijzen, …

In 1991 volgde ik een diepgaande yogadocentenopleiding en spirituele bewustzijnsscholing bij Heinz Grill volgens het idee van ‘een nieuwe yogawil‘. Ik werkte daarna een half jaar als medewerker aan de Yogaschule Heinz Grill in Duitsland.

In 1992 werd Yogaschool Trikon in België opgericht.
Ik gaf al gauw fulltime yogalessen en yogaseminaries.

In 1996 werd Uitgeverij Aurum opgericht zodat vertaalde boeken
van Heinz Grill uitgegeven konden worden.

Vanaf 2004 begon ik yogadocentenopleidingen aan te bieden.

Ik werk heden ten dage nog steeds full time als internationaal yogadocent en werk als medewerker aan de ‘Internationale Yoga Akademie‘ die een onderdeel is van ‘Der freie spirituelle Hochschule‘ van Heinz Grill in Italië.