Yogaschool Trikon Nederland

Yogaschool Trikon
Nederland

Yogadocent Rudy Vancoillie

Rudy is fulltime yogadocent sedert 1991.

Yogalessen – Yogatrainingen – Yoga- en meditatiescholingen
en Yoga docentenopleidingen in binnen- en buitenland.

Hij volgde een yogadocentenopleiding en spirituele bewustzijnsscholing bij Heinz Grill volgens
het idee van een nieuwe yogawil.

Studie van de antroposofie van Rudolf Steiner.
Studie van de integrale yoga van Sri Aurobindo.

Vertaler van diverse yogaboeken van Heinz Grill

Medewerker en docent aan de Internationale Yoga Akademie – IYA

Schrijft voor het ogenblik een yogaboek omtrent
de ontwikkeling van het hartcentrum.

Centraal in mijn lessen staat het esthetisch leren vormgeven van de beweging vanuit een concrete inhoud of idee. Op die manier leer je het bewustzijn productief en constructief gebruiken.

Door deze vorm van oefenen worden zowel het denken, het voelen en de wil geordend en geschoold.

Het leerproces voor het sociale leven is dat de beoefenaar zijn waarnemingen en zijn handelingen vanuit gedachten constructiever leert vormgeven.

Verder is het ontwikkelen van dynamische bewegingen in de borstwervelkolom vanuit ruimtegevoel een belangrijk element in mijn lessen. De beoefenaar leert hoe hij vanuit ruimtegevoel een actieve beweging geordend en licht kan uitvoeren zonder gespannen of gefixeerd te geraken. Hij leert de bewegingen goed gedifferentieerd uitvoeren en de wervelkolom vanuit het midden van de romp actief uit te spannen tot in de ontspannen ledematen.

De yogapraktijk zou steeds concrete leer- en ontwikkelingsprocessen in zich moeten dragen. Het is niet zozeer de bedoeling om in jezelf te keren, maar veeleer nieuwe inzichten, nieuwe bewustzijnscapaciteiten, nieuwe mogelijkheden en nieuwe gewaarwordingen te ontwikkelen.

Dit levendig en creatief leer- en ontwikkelingsproces werkt heel opbouwend, verfrissend, stabiliserend en regenererend. Het brengt zelfs ontspanning met zich mee, en het geleerde kan geïntegreerd worden in het sociale leven.